My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Wereldwinkel Bergen is een officieel erkende ANBI

ANBI informatie

Naam instellingWereldwinkel Bergen NH
RSIN009950187
VestigingsadresRaadhuisstraat 2, 1861 KS Bergen NH
Telefoonnummer0725316872
Emailadreswereldwinkelbergen@gmail.com
logo ANBI

Samenstelling / Functies van het bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel Bergen NH bestaat uit 5 personen:

  • Jan Apotheker, voorzitter
  • Eline Koetsier, secretaris
  • Luc Lassche, penningmeester
  • Joke van Antwerpen, bestuurslid, coördinator medewerkers
  • Loes Epema, bestuurslid, PR-medewerker

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Bergen NH heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van 2020 downloaden.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Wereldwinkel Bergen NH brengt jaarlijks een jaarverslag uit. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten. De financiële verantwoording is ook in het jaarverslag opgenomen.

ANBI

Wereldwinkel Bergen NH heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI-instelling kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst heeft Wereldwinkel Bergen NH de ANBI status verstrekt. Dit betekent dat u alle giften mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.

Eerdere verslagen en algemene gegevens: